Algemene voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door NEOTRON NV, met BTW-nummer BE 0403.135.067, en met maatschappelijke zetel gelegen Faiderstraat 1C te 1060 Brussel, hierna "de verkoper" genoemd en anderzijds, door een natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen in de winkel of via de website van "Verkoper", hierna "de koper" genoemd.

Voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de verkoperssite van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper en aanvaard worden door deze laatste, indien ze anders zijn dan die getoond worden in de winkel of op de site van de "verkoper".

Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd.

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de leverancier.

De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren.

prijzen

De prijzen in de catalogus zijn prijzen inclusief alle belastingen in euro's, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten of diensten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus op de dag van de bestelling wordt vermeld, van toepassing is, behalve voor tabaksproducten die een prijswijziging hebben ondergaan tussen de bestelling en Bij de voorbereiding vindt een aanpassing plaats ten opzichte van de stripprijs, naar de tariefwaarde, gelijk aan de betaling.

De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van orderverwerking, transport en levering, zolang ze plaatsvinden in de onderstaande geografische gebieden.

Geografisch gebied

De online verkoop van de producten en diensten die op de site worden gepresenteerd, is voor de hele wereld toegankelijk.

- ** DE VERKOOP VAN TABAK EN ALCOHOL IS NATIONAAL EN STRIKT VOORBEHOUDEN VOOR MEER DAN 18 JAAR OUD, ALLE PERSONEN DIE DE DOOS VAN DE VOORWAARDEN CONTROLEREN, VERKLAREN DE VEREISTE LEEFTIJD TE ZIJN EN AANKOPEN VOOR UITSLUITEND PERSOONLIJK GEBRUIK.

Al onze tabaksproducten zijn afkomstig van het officiële Belgische netwerk en alle belastingen en accijnzen zijn betaald.

Al onze alcoholproducten zijn afkomstig van het officiële Belgische netwerk en alle belastingen en accijnzen zijn betaald.

"De verkoper" wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van inbeslagname of boete.

Alle verkopen gebeuren vanuit de winkel.

Bestellingen

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

• het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden of zijn klantidentificatie geven als hij die heeft;

• vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

• valideert zijn bestelling na controle;

• de betaling uitvoeren onder de voorziene voorwaarden;

• hun bestelling en betaling bevestigen.

Bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan volledig op de hoogte te zijn en het afzien van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Een bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard.

De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.

Intrekking

Kopers, niet-professionele particulieren, hebben een herroepingstermijn van zeven dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product naar de verkoper te retourneren voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van retourkosten en zolang de producten en verpakking zijn in perfecte staat.

Betaalvoorwaarden

De prijs is te betalen bij bestelling.

Betalingen worden online gedaan met een creditcard of offline via een bankoverschrijving en in de winkel met een creditcard of contant.

Les paiements en ligne seront réalisés par le biais du système sécurisé qui utilise le protocole SSL de MOLLIE (Secure Socket Layer) de telle sorte que les informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu'aucun tiers ne peut en prendre connaissance au cours du transport zeker